Warto przeczytać na temat Witaminy A oraz zdrowia:

Witamina A w Eduteka – dużo artykułów

Tłuste ryby na dobry cholesterol

Indyk – mięso bogate w minerały i witaminy

Witamina A Na wzrok i paznokcie

Witaminy sprzyjające pielęgnacji skóry

Odrobina karotenu na codzień

Co powinni jeść byli i obecni palacze

Zapotrzebowanie dobowe organizmu w wodę wynosi 2-2,6 1, przy czym z wypijanym płynem 1,2-1,6 I, z twardym pokarmem 0,75-1 1, 350-400 ml powstaje w organizmie w rezultacie reakcji chemicznych przekształcania substancji odżywczych.W ciągu doby woda zostaje wydalana z organizmu poprzez nerki w postaci moczu (1-1,5 1), poprzez gruczoły potowe (500-600 ml w normalnych warunkach), przez płuca (wydychamy 350-450 ml pary) i przez jelita z kałem (150 ml). Read More →

Lista składników mineralnych niezbędnych dla organizmu jest długa. W organizmie zostało wykryte około 60 składników mineralnych, z których 21 jest dla niego niezbędnych. Można je podzielić na mikroelementy (wapń, magnez, potas, sód, fosfor i inne), które organizm musi otrzymywać codziennie w ilości powyżej 100 mg i mikroelementy (żelazo, jod, cynk, miedź, fluor, mangan, chrom, selen i inne), nazywane tak, ponieważ potrzebne są organizmowi w śladowych ilościach (mniej niż tysięczna część 1%), co w żadnym wypadku nie zmniejsza ich znaczenia. Read More →

W latach 80-tych XX wieku pojawiła się również możliwość ścisłego kontrolowania działania poszczególnych genów poprzez hodowlę zwierząt transgenicznych. W badaniach dotyczących mechanizmów działania witaminy A znalazła zastosowanie głównie metoda tzw. knock-out’u genowego, polegająca na zastąpieniu genu kodującego fragmentem egzogennego DNA o podobnym składzie zasad – nośnikiem zinaktywowanego genu. Read More →

Pierwsze doniesienia dotyczące roli witaminy A w procesie reprodukcji pojawiły się już w latach 20-stych ubiegłego wieku, kiedy zaobserwowano, że duże niedobory tej witaminy w okresie przed zapłodnieniem powodują niemożność implantacji zarodka. Od tego czasu trwają intensywne badania nad określeniem funkcji, jakie pełni ona w przebiegu ciąży i mechanizmów, które za tym stoją. Większość dotychczas prowadzonych badań w populacjach ludzkich prowadzona była w krajach rozwijających się, gdzie niedobory tej witaminy są powszechne. Jednak najczęściej są to badania obserwacyjne lub interwencje mające na celu zmniejszenie ryzyka zgonu i poprawę stanu zdrowia kobiet ciężarnych i noworodków. Bardziej szczegółowych informacji dostarczyły badania na modelach zwierzęcych, gdzie sztucznie wywoływano ostry niedobór lub nadmiar witaminy A, obserwując efekty, jakie ze sobą niesie podobna ingerencja. Read More →

W 2008 roku zostały opracowane nowe wytyczne dla oceny zapotrzebowania na energię i składniki pokarmowe. Zmodyfikowano w nich dotychczasowe zasady wyznaczania norm; aktualnie zapotrzebowanie określa się na poziomie średnim dla danej grupy (EAR – Estimated Average Requirement) natomiast poziom bezpieczny odpowiada obecnemu zalecanemu spożyciu (RDA – Recommended Dietary Allowances), pokrywając zapotrzebowanie na dany składnik odżywczy około 97,5% osób w grupie. Zgodnie z tymi zaleceniami EAR dla kobiet wynosi 500^g ekwiwalentu retinolu na dobę zaś dla mężczyzn 630^,g na dobę. Read More →

Po zapłodnieniu rozwijający się zarodek czerpie substancje odżywcze z jaja płodowego, jednak zawartość substancji odżywczych w nim zawartych jest niewielka i szybko ulega wyczerpaniu. Po zagnieżdżeniu w macicy, blastocysta początkowo odżywiana jest przez płyn śródmiąższowy pochodzący z endometrium, ale w ciągu kolejnego tygodnia tworzą się kosmki pierwotne wypełnione krwią matczyną. Read More →

Obecnie znane są dwie witaminy A:

1. A1 – retinol C20 H39 OH – która występuje w tkankach ryb morskich i ssaków,
2. A2 – 3-dehydro-retinol, C20 H27 OH – spotykana w tkankach ryb słonowodnych.
Rola fizjologiczna Read More →

Niezgodności fizyczne:
 Zbyt mała liczba wodna Read More →

Inna nazwa :

  • retinol –znajdująca się tylko w żywności zwierzęcej
  • prowitamina A – w żywności pochodzenia zwierzęcego jak i roślinnego. Read More →